TEMPS DE FLORS 2015
14.May.2015

Disseny de l’arquitecta Yolanda Ortega Sanz

El projecte planteja una critica en clau poètica, configura uns "jardins en construcció", una alineació d'elements verticals que s'alcen com flors als camps erms... d'aquelles obres i construccions que la crisi ha deixat quiescents.